ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

VI

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

2606

Дата реєстрації:

11.02.2021

Проголосовано:

23.02.2021 16:19:52

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  32
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  2
 • Відсутні
  5

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2606         
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львiвської областi

 шоста  сесiя восьмого скликання

 Р I Ш Е Н Н Я  

______________ м. Червоноград                       

                          
                     №____  
     
Про безоплатну  передачу  з  балансу Виконавчого  комiтету  Червоноградської  мiської  ради  основних  засобiв тимчасової  насосної  станцiї Межирiчанської  сiльської  ради  в с.Бендюга  на  баланс 

КП «Комунальник»
   
 

           Керуючись Законами України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо впорядкування окремих питань органiзацiї та дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування i районних державних адмiнiстрацiй», статтями 104, 105, 106, 107 Цивiльного кодексу України, рiшеннями Червоноградської мiської ради  №14 вiд 10.12.2020року  Червоноградська  мiська  рада ВИРIШИЛА:         1.  Безоплатно  передати  з балансу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської  ради   на   баланс КП «Комунальник», як  внесок  до статутного фонду основнi  засоби тимчасової  насосної станцiї Межирiчанської сiльської ради  в с.Бендюга, згiдно характеристики, що додається.

 

         2. КП  «Червонорадводоканал»  прийняття  на   баланс   основних  засобiв  тимчасової  насосної станцiї Межирiчанської сiльської ради  в с.Бендюга, як  внесок до статутного фонду,  провести вiдповiдно  до чинного  законодавства України.

 

           3. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на  постiйну комiсiю, з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля   комунальної власностi та приватизацiї (Василишин П.С.) та заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих
органiв ради  Коваля В.С.. 

 

Мiський голова                                                                       Андрiй  ЗАЛIВСЬКИЙ
 

ДОДАТКИ

1 2606_насастанмежи0502202105.pdf Переглянути