ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

VI

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

3106

Дата реєстрації:

11.02.2021

Проголосовано:

23.02.2021 16:31:41

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  28
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  4
 • Відсутні
  7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 3106


ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львiвської областi

 шоста  сесiя сьомого скликання

ПРОЕКТ   Р I Ш Е Н Н Я_______________         м. Червоноград №____
Про надання згоди на безоплатну передачу  у  комунальну     власнiсть територiальної      громади Червоноград- ської мiської ради  моста в районi  с.Волсвин Червоноградського району  Львiвської областi вiд ВП ВТУ ДП ″Львiввугiлля″

 


           Керуючись ст. 26, 60 Закону України ″Про мiсцеве самоврядування в Українi″, постановою   Кабiнету    Мiнiстрiв    України   вiд 13.08.2003р. № 1253 "Про затвердження Порядку безоплатної передачi у комунальну власнiсть об'єктiв соцiальної сфери, житлового фонду, у тому числi незавершеного будiвництва, а також внутрiшньогосподарських мелiоративних систем колективних сiльськогосподарських пiдприємств, що не пiдлягали паюванню в процесi реорганiзацiї цих пiдприємств та переданi на баланс пiдприємств - правонаступникiв", розглянувши клопотання  ДП ″Львiввугiлля″ вiд 11.12.2020р. за  № 2/1854, Червоноградська мiська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

1. Надати згоду на безоплатну передачу  у  комунальну     власнiсть територiальної      громади Червоноградської мiської ради моста в районi  с. Волсвин Червоноградського району Львiвської областi вiд ВП ВТУ ДП ″Львiввугiлля″.

 

2. Виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради забезпечити створення комiсiї з безоплатної передачi  у  комунальну власнiсть територiальної громади Червоноградської мiської ради  моста в районi  с. Волсвин Червоноградського району  Львiвської областi вiд ВП ВТУ ДП ″Львiввугiлля″.

 

3. Контроль за виконанням рiшення покласти на  постiйну депутатську комiсiю з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї  ( Василишин П.С.) та першого заступника мiського голови  з питань дiяльностi виконавчих органiв ради   Балка Д.I.

  

Мiський голова                                                      Андрiй   ЗАЛIВСЬКИЙ