ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XIII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

13Р4

Дата реєстрації:

05.11.2021

Проголосовано:

18.11.2021 15:05:10

Автор:

Лапець М.Р

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  27
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  1
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  10

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 13Р4ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львiвської областi

Тринадцята сесiя восьмого скликання

Р I Ш Е Н Н Я
 


 
___________        м.Червоноград №_______
     
Про внесення змін в рішення №11 від 10.12.2020 р. «Про затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради та їх загальної чисельностi»    

           

Вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 26, пункту 6 частини четвертої статтi 42 та статтi 54 Закону України „Про мiсцеве самоврядування в Українi”, Червоноградська мiська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

1. Внести в рішення Червоноградської міської ради №11 від 10.12.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів Червоноградської міської ради та їх загальної чисельності» такі зміни:

1.1. Вивести з Центру надання адміністративних послуг 2-і посади адміністратора .

1.2. Вивести з відділу у справах дітей 1-ну посаду спеціаліста І категорії.

1.3. Утворити в управлінні житлово-комунального господарства відділ інспекції з паркування у складі:

Начальник відділу-1;

Спеціаліст І категорії-2.

 

2. Затвердити загальну чисельнiсть виконавчих органiв Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї, що додається.

 

3. Затвердити положення про управління житлово-комунального господарства в новій редакції, що додається.

 

4. Рiшення набирає чиннiсть з дня офiцiйного оприлюднення на сайті Червоноградської міської ради.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйної полiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та інформації ( Майданович С.В.).

 

 

Міський голова                                                                   Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Рiшення мiської ради

       __________ №____

 

Загальна чисельнiсть

виконавчих органiв

Червоноградської мiської ради

 

 
1 Виконавчий комiтет (апарат):

Апарат:

Червоноградський мiський голова– 1;

Секретар мiської ради – 1;

Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради – 1;

Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради – 3;

Керуючий справами виконавчого комiтету -1;

Староста – 7.

Головний спецiалiст з повноваженнями уповноваженої особи з питань запобiгання та виявлення корупцiї – 1.

Головний спецiалiст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель -1.

Вiддiл фiнансування та бухгалтерського облiку:

Начальник вiддiлу,головний бухгалтер – 1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1

Спецiалiст I категорiї – 3.

Загальний вiддiл:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 3;

Спецiалiст I категорiї – 4;

Секретар керiвника – 1;

Дiловод – 1;

Водiй автотранспортних засобiв – 3;

Прибиральник службових примiщень – 8;

Комендант – 1;

Органiзацiйний вiддiл:

Начальник вiддiлу – 1;

Спецiалiст I категорiї- 1;

Старший iнспектор – 8

Юридичний вiддiл:

Начальник вiддiлу – 1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 1.

Вiддiл  з питань персоналу:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст-1;

Старший iнспектор – 1.
61,0

 

 
2 Вiддiл ведення Державного реєстру виборцiв:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї - 2.
4,0
3 Архiвний вiддiл:

Начальник вiддiлу – 1;

Спецiалiт I категорiї – 1;

Архiварiус – 3.
5,0

 

 
4 Управлiння мiстобудування та архiтектури :

Начальник управлiння, головний архiтектор – 1;

Заступник начальника управлiння,головного архiтектора – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 1;

Старший iнспектор – 1

Служба мiстобудiвного кадастру управлiння мiстобудування та архiтектури:

Начальник Служби мiстобудiвного кадастру – 1;

Головний спецiалiст Служби мiстобудiвного кадастру – 1.
7,0

 

 
5 Вiддiл молодi та спорту:

Начальник вiддiлу – 1;

Спецiалiст I категорiї – 2.

 
3,0

 

 
6 Управлiння житлово-комунального господарства:

Начальник управлiння – 1;

Заступник начальника управлiння – 1;

Головний спецiалiст – 2;

Спецiалiст I категорiї – 3;

Головний спецiалiст iнспекцiї з благоустрою м.Червонограда – 1;

Вiдповiдальний черговий – 5;

Iнспектор з паркування – 2.

Відділ інспекції з паркування:

Начальник відділу -1;

Спеціаліст І категорії-2.
18,0

 

 
7 Вiддiл економiки:

Начальник вiддiлу – 1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 3;

Спецiалiст I категорiї – 2;
7,0

 

 
8 Вiддiл у справах дiтей :

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 2;
4,0

 

 
9 Вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй, оборонної та мобiлiзацiйної роботи:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 1.
3,0

 

 
10 Центр надання адмiнiстративних послуг:

Начальник центру – 1;

Адмiнiстратор –5.

Державний реєстратор прав на нерухоме майно – 3;

Державний реєстратор юридичних особ та фiзичних осiб-пiдприємцiв – 3.
12,0

 
11 Вiддiл реєстрацiї:

Начальник вiддiлу – 1;

Спецiалiст I категорiї – 1;

Старший iнспектор – 2;

Iнспектор – 3
7,0

 

 
12 Вiддiл земельних вiдносин:

Начальник вiддiлу – 1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 2;

Провiдний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 4.

Спецiалiст – 1
10,0

 

 
13 Вiддiл iнформацiйної полiтики:

    Начальник вiддiлу- 1;

    Старший iнспектор – 1;

    Інспектор – 1.
3
  ВСЬОГО 144,0

 

 
14 Відділ охорони здоров’я :

Начальник відділу – 1;

Головний спеціаліст,бухгалтер – 1;

Спецiалiст I категорiї – 1.
3,0

 

 
15 Фiнансове управлiння :

Начальник фiнансового управлiння – 1;

Заступник начальника управлiння – 1;

Провiдний спецiалiст – 1;

Бюджетний вiддiл:

Начальник вiддiлу – 1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 2;

Спецiалiст I категорiї – 1;

Вiддiл облiку та звiтностi:

Начальник вiддiлу-головний бухгалтер – 1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Вiддiл доходiв:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;
Спецiалiст I категорiї – 2;

Прибиральник службових примiщень – 1;

Водiй легкового автомобiля – 1.
17,0

 

 
16 Вiддiл освiти:

Начальник вiддiлу – 1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст з питань виховної роботи та позашкiльної освiти – 1;

Спецiалiст I категорiї з дошкiльного виховання – 1;

Спецiалiст I категорiї з питань загальної середньої освiти – 1;

Спецiалiст I категорiї по роботi з педагогiчними кадрами – 1;

Секретар керiвника – 1.
7,0
17 Вiддiл культури :

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 1;

Секретар керiвника – 1.
4,0

 

 
18 Управлiння працi та соцiального захисту населення:

Начальник управлiння – 1;

Заступник начальника управлiння – 2;

Вiддiл по роботi з персоналом:

Начальник вiддiлу -1;

Спецiалiст I категорiї – 2;

Прибиральник службових примiщень – 2;

Сектор державних соцiальних iнспекторiв:

Головний державний соцiальний iнспектор – 1:

Державний соцiальний iнспектор – 2;

Вiддiл грошових виплат та компенсацiй:

Начальник вiддiлу – 1;

Сектор прийому громадян:

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 4;

Спецiалiст II категорiї – 2;

Сектор прийняття рiшення:

Головний спецiалiст – 3;

Спецiалiст I категорiї – 5;

Вiддiл обслуговування осiб з iнвалiднiстю, ветеранiв та контролю за призначенням пенсiй:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 2;

Спецiалiст I категорiї – 2;

Спецiалiст II категорiї – 1;

Вiддiл з питань працi, сiмейної полiтики та постраждалих в наслiдок аварiї на ЧАЕС:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 2;

Спецiалiст I категорiї – 2;

Вiддiл бухгалтерського облiку:

Начальник вiддiлу-головний бухгалтер -1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 2;

Сектор з виплати допомог та компенсацiй:

Головний спецiалiст – 1;

Провiдний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 1;

Вiддiл персонiфiкованого облiку пiльгових категорiй населення:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 4;

Сектор з автоматизованої обробки iнформацiї:

Завiдувач сектору – 1;

Головний спецiалiст -1;
54,0

 

 

 
19 Вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй:

Начальник вiддiлу – 1;

Заступник начальника – 1;

Головний спецiалiст-бухгалтер – 1;

Головний спецiалiст з технiчного нагляду – 1;

Спецiалiст I категорiї – 2.

Старший iнспектор - 1
7,0

 

 
   

РАЗОМ
 

236,0

 

  

 

 

 

ДОДАТКИ

1 13Р4_положення Внесення змін в структуру 09 11 2021.pdf Переглянути