ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 11М69

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
одинадцята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
     
_________ м. Червоноград _____
     
     

 
Про припинення права оренди
земельної ділянки в м. Червоноград
 
         Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит» про дострокове розірвання договору оренди землі, клопотання Товариству з обмеженою відповідальністю «Шина 365 Плюс» про надання в оренду земельної ділянки,  враховуючи поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним кодексом України, Податковим кодексом України вiд 02.12.2010 № 2755-УI, Законами України «Про Державний земельний кадастр» вiд 07.07.2011 №3613-УI, вiд 06.10.1998 № 161-ХІV "Про оренду землi" та вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", рішенням Червоноградської міської ради від 25.06.2019 № 1277 «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території міста Червонограда», Червоноградська мiська рада
 
В И Р I Ш И Л А :
 
1. У зв’язку з продажем нерухомого майна, розташованого в місті Червонограді на вулиці Львівська, 51 «а», відповідно до договору іпотеки від 17.05.2018 №974, посвідченого приватним нотаріусом Червоноградського міського нотаріального округу Степчук І.С., достроково розірвати договір оренди землі та припинити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фаворит» право оренди на земельну ділянку площею 0,0443 га для обслуговування пункту технічного обслуговування та мийки легкових автомобілів (код КВЦПЗД - 12.11 – для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу) в місті Червонограді на вул. Львівська, 51 «а».
Кадастровий номер земельної дiлянки–4611800000:04:015:0013.
2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Шина 365 Плюс» на                    5 (п’ять) років в оренду земельну дiлянку площею 0,0443 га для обслуговування пункту технічного обслуговування та мийки легкових автомобілів (код КВЦПЗД - 12.11 – для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу) в місті Червонограді на вул. Львівська, 51 «а», встановивши річну орендну плату за земельну ділянку 12% від її нормативної грошової оцінки.
Кадастровий номер земельної ділянки–4611800000:04:015:0013.
3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фаворит» забезпечити укладання додаткової угоди про дострокове розірвання договору оренди землі, припинення права оренди на земельну ділянку у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно згідно даного рішення.
4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Шина 365 Плюс» виготовити новий кадастровий план земельної ділянки, виготовити, укласти та забезпечити реєстрацiю Договору оренди землі та до 16.12.2021 провести державну реєстрацiю права оренди земельної дiлянки у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Шина 365 Плюс» в п’ятиденний термiн з дня державної реєстрацiї права оренди земельної дiлянки подати копiю Договору оренди землі в державну податкову iнспекцiю у місті Червонограді.
6. Видатки за виготовлення кадастрового плану земельної ділянки, пiдготовку обмiнного файлу XML, оформлення та державну реєстрацiю Договору оренди землі та права оренди вiднести за рахунок орендаря земельної дiлянки.
7. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.І.
 
 
 
Мiський голова                                                         Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ