ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 11М72

 
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
одинадцята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
 

 
__________ м.Червоноград № ____
     

Про розгляд заяви громадянки
Паньків Галини Михайлівни в м. Червоноград
 
Розглянувши заяву громадянки Паньків Галини Михайлівни про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки, враховуючи поданi постiйно-дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй" та вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Відмовити громадянці Паньків Галині Михайлівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0023 га для будівництва індивідуального гаража в місті Червонограді на вулиці Б. Хмельницького, 83, гаражний кооператив №5, гараж № 977 тому, що дана земельна ділянка була виділена громадянину Гук Григорію Сильвестровичу згідно рішення виконавчого комітету Червоноградської міської Ради народних депутатів Львівської області від 19.03.1987 № 123.
2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.
 
 
 
Мiський голова                                                         Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ