ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 15М45

 
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
п’ятнадцята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
 

 
______________ м. Червоноград                     № _____
     

Про включення до переліку земельних ділянок, право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами, та продаж права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі
електронного аукціону) в м. Червонограді
на вул. Львівській, 44 «д», кадастровий номер земельної ділянки 4611800000:06:001:0105
 
Взявши до уваги рішення Червоноградської міської ради від 23.11.2017 № 694 «Про підготовку лотів для проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності» та рішення Червоноградської міської ради від 15.11.2018 № 1069 «Про включення в перелік земельної ділянки для продажу права її оренди на земельному аукціоні» щодо продажу права оренди земельної ділянки, з метою забезпечення ефективного використання земель, залучення додаткових коштів у місцевий бюджет для реалізації програм соціально-економічного розвитку, враховуючи поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись ст.ст.12, 127, 128, 135-139 Земельного кодексу України та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Червоноградська міська рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Включити до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) окремими лотами земельну ділянку площею 0,6964 га категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для обслуговування виробничої бази; (КВЦПЗД 11.02), яка розташована в м. Червонограді на вул. Львівська, 44«д»,
кадастровий номер земельної ділянки: 4611800000:06:001:0105.
2. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,6964 га категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для обслуговування виробничої бази; (КВЦПЗД 11.02), яка розташована в м. Червонограді на вул. Львівська, 44 «д», кадастровий номер земельної ділянки: 4611800000:06:001:0105 на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону).
3. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки _________, що становить ___________________.
4. Встановити термін оренди 10 років.
5. Торги провести в порядку визначеному ст.135-139 Земельного кодексу України.
6. Уповноважити Червоноградського міського голову або іншу уповноважену особу за дорученням від імені Організатора укласти угоду з електронним майданчиком.
7. Опублікувати в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 ЗКУ.
8. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону визначити у межах термінів, визначених ч. 6 ст.137 Земельного кодексу України.
9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі електронного аукціону на виконання  ч.24 ст.137 ЗКУ відшкодувати витрати, здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів в сумі 19535,03 грн. (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот тридцять п’ять грн., 03 коп.) та електронному майданчику згідно виставлених рахунків.
10. Уповноважити Червоноградського міського голову або іншу уповноважену особу за дорученням від імені Організатора підписати протокол про результати торгів, договір оренди земельної ділянки, право на яку виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону.
11. Затвердити проект договору оренди землі, згідно з додатком.
12. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.).
 
 
 
        Мiський голова                                                        Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ