ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 51-зе1

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
Львiвської областi
пятдесят перша сесiя сьомого скликання
Р I Ш Е Н Н Я
____________м. Червоноград__________

Про затвердження проектiв землеустрою

щодо вiдведення земельних дiлянок

Розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 07.07.2011 № 3613-УI «Про Державний земельний кадастр», вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада

В И Р I Ш И Л А :

  1. Затвердити проекти землеустрою щодо вiдведення земельних ділянок громадянам, згiдно яких передати їм у власність земельні ділянки для будівництва індивідуальних гаражів згідно додатку.
  2. Громадянам забезпечити проведення державної реєстрацiї прав власностi на земельнi дiлянки відповідно до даного рiшення у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
  3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Остапюк П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.

Мiський голова А. ЗАЛІВСЬКИЙ

додаток

до рiшення Червоноградської мiської ради

вiд _________ ____

Перелiк

земельних дiлянок, якi передаються у власнiсть громадянам для будівництва індивідуальних гаражів в м. Червоноградi.


з/п
Прiзвище, iм’я, по-батьковi, адреса проживання.Мiсцезнаходження
земельної ділянки.
Кадастровий номер земельної ділянки.
Земельна ділянка площею га
передається у
власнiсть
1Вітик Ярослав Іванович,
прож. вул. Шевченка, 21,
с. Добрячин, Сокальський р-н,
Львівська обл.
вул. Б. Хмельницького, 83,
гаражний кооператив № 5,
гараж № 601.
4611800000:01:001:0538
0,0023
2Ковалюк Галина Миколаївна,
прож. м. Червоноград,
вул. Сокальська, 18/81.
вул. Бічна Промислова, 11,
гаражний кооператив № 3,
гараж № 242а, площадка №2. 4611800000:01:009:0169
0,0035
3Лепех Ольга Ярославівна,
прож. м. Сокаль,
вул. Стуса, 8/23.
вул. Івасюка, 6,
гаражний кооператив № 1,
гараж № 155н.
4611800000:02:010:0146
0,0027
4Лень Степан Андрійович,
прож. с. Дев’ятир, Жовківський р-н,
Львівська обл.
вул. Б. Хмельницького, 83,
гаражний кооператив № 5,
гараж № 1567.
4611800000:01:001:0558
0,0025
5Панасюк Людмила Михайлівна,
прож. м. Червоноград,
вул. Грушевського, 10а/37.
вул. Б. Хмельницького, 83,
гаражний кооператив № 5,
гараж № 1198.
4611800000:01:001:0559
0,0023
6Паттісон Ольга Василівна,
прож. м. Червоноград,
вул. Набережна, 27/49.
вул. Шахтарська, 8,
гаражний кооператив № 6,
гараж № 114, площадка 1.
4611800000:01:011:0246
0,0025
7Масюк Василь Михайлович,
прож. м. Червоноград,
вул. Корольова, 4/37.
вул. Б. Хмельницького, 83,
гаражний кооператив № 5,
гараж № 1645.
4611800000:01:001:0557
0,0028
8Сталовєрова Оксана Володимирівна,
прож. м. Червоноград,
вул. Набережна, 19/11.
вул. Б. Хмельницького, 83,
гаражний кооператив № 5,
гараж № 326.
4611800000:01:001:0560
0,0023

Секретар мiської ради О. ГРАСУЛОВ