ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 51-зе2

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
Львiвської областi
пятдесят перша сесiя сьомого скликання
Р I Ш Е Н Н Я
_____________м. Червоноград ________

Про затвердження технiчних

документацiй iз землеустрою

Розглянувши подані постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, заяви громадян про затвердження технічних документацій, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України вiд 07.07.2011 № 3613-УI «Про Державний земельний кадастр», вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада

В И Р I Ш И Л А :

  1. Затвердити громадянці Гулеваті Мирославі Романівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), згiдно якої передати їй у власність земельну дiлянку площею 0,0020 га для будiвництва і обслуговування індивідуального гаража (код КВЦПЗ – 02.05 для будівництва індивідуальних гаражів) в місті Червоноград вулиця Бічна Промислова, 11, гаражний кооператив № 3, гараж №123, стоянка № 2.
    Кадастровий номер земельної дiлянки–4611800000:01:009:0171.
  2. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам, згiдно яких передати їм у власність земельні ділянки для будiвництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (код КВЦПЗ – 02.01 для будiвництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), згідно додатку № 1.
  3. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам, згiдно яких передати їм у власність земельні ділянки для ведення садівництва, (код КВЦПЗ – 01.06 для колективного садівництва), згідно додатку № 2.
  4. Громадянам забезпечити проведення державної реєстрацiї прав власностi на земельні ділянки згідно даного рішення у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
  5. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Остапюк П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.І.

Мiський голова А. ЗАЛІВСЬКИЙ

додаток № 1

до рiшення Червоноградської мiської ради

від ___________ _____

Перелiк

земельних дiлянок, якi передаються у власнiсть громадянам для будiвництва i обслуговування жилого будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна ділянка) в м. Червоноградi.


з/п
Прiзвище, iм’я, по-батьковi, адреса проживання.Мiсцезнаходження
земельної ділянки.
Кадастровий номер земельної ділянки.
Передається
у власнiсть,
га
1Лабіш Марія Андріївна,
прож. м. Червоноград,
вул. Торова, 11.
м. Червоноград
вул. Торова, 11.
4611800000:03:033:0045
0,1000
2Васьків Володимир Михайлович,
прож. м. Червоноград,
вул. Св. Володимира, 58 а.
м. Червоноград
вул. Св. Володимира, 58 а.
4611800000:03:012:0086
0,0641
3Стебельська Галина Михайлівна,
прож. м. Червоноград,
вул. Й. Сліпого, 65.
м. Червоноград
вул. Й. Сліпого, 65.
4611800000:03:032:0049
0,0838

Секретар мiської ради О. ГРАСУЛОВ

додаток № 2

до рiшення Червоноградської мiської ради

від ___________ № _____

Перелiк

земельних дiлянок, якi передаються у власнiсть громадянам

для ведення садівництва в м. Червоноградi.


з/п
Прiзвище, iм’я, по-батьковi, адреса проживання.Мiсцезнаходження
земельної ділянки.
Кадастровий номер земельної ділянки.
Передається
у власнiсть,
га
1Дудик Галина Петрівна,
прож. м. Червоноград,
вул. Купчинського, 7/16.
вул. Б. Хмельницького, 75г.
садівничий кооператив «Ватра», ділянка № 35
4611800000:01:003:0264
0,0260
2Сологуб Ольга Петрівна,
прож. с. Шарпанці,
Сокальського району,
вул. Б. Хмельницького, 77.
вул. Б. Хмельницького, 2 «в»
садівничий кооператив «Березняки», ділянка № 46
4611800000:04:004:0138
0,0380
3Яблонська Галина Володимирівна,
прож. м. Червоноград,
вул. Шептицького, 12/34.
вул. Б. Хмельницького, 2 «в»
садівничий кооператив «Березняки», ділянка № 34
4611800000:04:004:0139
0,0389

Секретар мiської ради О. ГРАСУЛОВ