ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 51-зе3

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
Львiвської областi
пятдесят перша сесiя сьомого скликання
Р I Ш Е Н Н Я
_____________м. Червоноград№ _________

Про надання дозволу на розроблення проектiв

землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

Розглянувши поданi постiйно-дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, заяви громадян про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй" та вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада

В И Р I Ш И Л А :

  1. Надати громадянам дозвіл на розроблення проектiв землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів згідно додатку.
  2. Відмовити громадянину Чавазі Йосипу Максимовичу у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0023га для будівництва індивідуального гаража (код КВЦПЗ – 02.05 – Для будівництва індивідуальних гаражів) в м. Червонограді, на вул. Б. Хмельницького, 83, в гаражному кооперативі № 5, гараж1202 у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка була виділена громадянину Клесі Леонтію Анатолійовичу, згідно рішення виконавчого комітету Червоноградської міської Ради народних депутатів Львівської області від 17.03.88 р. № 116 «Про вилучення, перезакріплення та виділення земельних ділянок під будівництво цегляних гаражів в гаражному кооперативі № 5».
  3. Відмовити громадянину Мацей М.М. в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Червонограді тому, що згідно п. 6 ст. 118 Земельного кодексу України громадянин не додав графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.
  4. Громадянам та розробникам документацій із землеустрою забезпечити державну реєстрацію земельних ділянок в національній кадастровій системі. Розробленi та погодженi у встановленому порядку проекти землеустрою щодо вiдведення земельних ділянок подати на затвердження Червоноградській міській раді.
  5. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Остапюк П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.

Мiський голова А. ЗАЛІВСЬКИЙ

додаток

до рішення Червоноградської міської ради

від ___________ ________

Перелік

громадян, яким надається дозвiл на розроблення проектів землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок для будівництва індивідуальних гаражів в місті Червонограді.


з/п
Прізвище, ім’я,
по-батькові,
адреса проживання.
Місцезнаходження
земельної ділянки.
Орієнтовна площа земельної ділянки, га
для передачі у
власність
1Павленко Руслан Іванович,
прож. м. Червоноград,
вул. Паркова, 2/25.
вул. Івасюка, 6,
гаражний кооператив № 1,
гараж № 107н.
0,0025
2Краєвич Володимир Олександрович,
прож. м. Червоноград,
вул. Сокальська, 40а/30.
вул. Б. Хмельницького, 83,
гаражний кооператив № 5,
гараж № 621.
0,0024
3Сенько Ярослав Михайлович,
прож. м. Червоноград,
вул. Стуса, 21/8.
вул. Бічна Промислова, 13,
гараж № 141н.
0,0034
4Гайдай Любов Андріївна,
прож. м. Червоноград,
вул. Чорновола, 14/6.
вул. Чорновола, 7 «а»,
гараж № 5.
0,0040
5Олекса Ярослав Іванович,
прож. м. Червоноград,
вул. С. Бандери, 19/63.
вул. Бічна Промислова, 13
гараж № 112н.
0,0024
6Ярицький Ігор Григорович,
прож. м. Червоноград,
вул. Шевченка, 26а/32.
вул. Бічна Промислова, 11
гаражний кооператив № 3,
гараж № 391, пл.1.
0,0020

Секретар міської ради О. ГРАСУЛОВ