ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 51-зе4

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
Львiвської областi
пятдесят перша сесія сьомого скликання
Р I Ш Е Н Н Я
____________м. Червоноград_______

Про надання дозволу на виготовлення

технічних документацiй iз землеустрою

Розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради пропозицiї, заяви громадян про надання дозволів на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 22.05.2003 р. № 858-IV "Про землеустрiй" та вiд 21.05.1997 №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада

В И Р I Ш И Л А :

  1. Надати громадянці Криштопі Ользі Юріївні дозвiл на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi), орієнтовною площею 0,0023 га для будівництва індивідуального гаража (код КВЦПЗ - 02.05 - Для будівництва індивідуальних гаражів) в м. Червонограді на вул. Шахтарській, 8, в гаражному кооперативі № 6, гараж № 574, площадка № 2.
  2. Надати громадянці Вознюк Марії Василівні дозвiл на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi), орієнтовною площею 0,0396 га для ведення садівництва, (код КВЦПЗ – 01.06 - Для колективного садівництва), в місті Червонограді на вулиці Львівській, 22, садівничий кооператив «Застава», земельна ділянка № 58.
  3. Громадянам та розробникам документацiй iз землеустрою забезпечити державну реєстрацiю земельних дiлянок в нацiональнiй кадастровiй системi, розроблені та погоджені у встановленому порядку технічні документацiї iз землеустрою подати на затвердження Червоноградськiй мiськiй радi.
  4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Остапюк П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.

Мiський голова А. ЗАЛІВСЬКИЙ