ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

05.09.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 11М71
Про розгляд заяви громадянина Куліна Михайла Андрійовича  в м. Червоноград

 
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
одинадцята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
 

 
__________ м.Червоноград № ____
     
Про розгляд заяви громадянина
Куліна Михайла Андрійовича  в м. Червоноград
 
Розглянувши заяву громадянина Куліна Михайла Андрійовичв про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки, враховуючи поданi постiйно-дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй" та вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Відмовити громадянину Куліну Михайлу Андрійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0400 га для ведення садівництва в місті Червонограді на вулиці Бічна Промислова, 45, садівничий кооператив «Автотранспортник», земельна ділянка №5 тому, що згідно списку членів садівничого кооперативу «Автотранспортник» дана земельна ділянка закріплена за громадянкою Лєбєдєвою Валентиною Володимирівною.
2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.
 
 
 
             Мiський голова                                                   Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ