ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

05.09.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 11М75
Про розгляд клопотання Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Біля Нептуна»

 
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
одинадцята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
 
 

 
___________ м.Червоноград _____
     

Про розгляд клопотання Обєднання
співвласників багатоквартирного будинку
«Біля Нептуна»
 
 
Розглянувши клопотання Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
«Біля Нептуна» про припинення права постійного користування на земельну ділянку та передачу її у власність, враховуючи поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 22.05.2003 р. № 858-IV "Про землеустрiй" та вiд 21.05.1997 №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада
 
В И Р I Ш И Л А :
 
1.Припинити Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку  «Біля Нептуна» право постійного користування на земельну ділянку   площею 0,2223 га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗД – 02.10 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури) в м. Червоноград, вул. Мазепи, 23.
Кадастровий номер земельної дiлянки – 4611800000:02:002:0051.
        2.Передати Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку  «Біля Нептуна» у власність земельну ділянку площею 0,2223 га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗД – 02.10 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури) в м. Червоноград, вул. Мазепи, 23.
         Кадастровий номер земельної дiлянки – 4611800000:02:002:0051.
         3. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Біля Нептуна» забезпечити припинення прав постійного користування на земельну ділянку та забезпечити проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку згідно даного рішення у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.
 
 
Мiський голова                                              Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ