ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Лапець Михайло Романович

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

05.11.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 13Р4
Про внесення змін в рішення №11 від 10.12.2020 р. «Про затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради та їх загальної чисельностi»


ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львiвської областi
Тринадцята сесiя восьмого скликання
Р I Ш Е Н Н Я
 

 
___________        м.Червоноград №_______
     
Про внесення змін в рішення №11 від 10.12.2020 р. «Про затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради та їх загальної чисельностi»    
           
Вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 26, пункту 6 частини четвертої статтi 42 та статтi 54 Закону України „Про мiсцеве самоврядування в Українi”, Червоноградська мiська рада
 
ВИРIШИЛА:
 
1. Внести в рішення Червоноградської міської ради №11 від 10.12.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів Червоноградської міської ради та їх загальної чисельності» такі зміни:
1.1. Вивести з Центру надання адміністративних послуг 2-і посади адміністратора .
1.2. Вивести з відділу у справах дітей 1-ну посаду спеціаліста І категорії.
1.3. Утворити в управлінні житлово-комунального господарства відділ інспекції з паркування у складі:
Начальник відділу-1;
Спеціаліст І категорії-2.
 
2. Затвердити загальну чисельнiсть виконавчих органiв Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї, що додається.
 
3. Затвердити положення про управління житлово-комунального господарства в новій редакції, що додається.
 
4. Рiшення набирає чиннiсть з дня офiцiйного оприлюднення на сайті Червоноградської міської ради.
 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйної полiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та інформації ( Майданович С.В.).
 
 
Міський голова                                                                   Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                              Рiшення мiської ради
       __________ №____
 
Загальна чисельнiсть
виконавчих органiв
Червоноградської мiської ради
 
 
1 Виконавчий комiтет (апарат):
Апарат:
Червоноградський мiський голова– 1;
Секретар мiської ради – 1;
Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради – 1;
Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради – 3;
Керуючий справами виконавчого комiтету -1;
Староста – 7.
Головний спецiалiст з повноваженнями уповноваженої особи з питань запобiгання та виявлення корупцiї – 1.
Головний спецiалiст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель -1.
Вiддiл фiнансування та бухгалтерського облiку:
Начальник вiддiлу,головний бухгалтер – 1;
Заступник начальника вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 1
Спецiалiст I категорiї – 3.
Загальний вiддiл:
Начальник вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 3;
Спецiалiст I категорiї – 4;
Секретар керiвника – 1;
Дiловод – 1;
Водiй автотранспортних засобiв – 3;
Прибиральник службових примiщень – 8;
Комендант – 1;
Органiзацiйний вiддiл:
Начальник вiддiлу – 1;
Спецiалiст I категорiї- 1;
Старший iнспектор – 8
Юридичний вiддiл:
Начальник вiддiлу – 1;
Заступник начальника вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 1;
Спецiалiст I категорiї – 1.
Вiддiл  з питань персоналу:
Начальник вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст-1;
Старший iнспектор – 1.
61,0
 
 
2 Вiддiл ведення Державного реєстру виборцiв:
Начальник вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 1;
Спецiалiст I категорiї - 2.
4,0
3 Архiвний вiддiл:
Начальник вiддiлу – 1;
Спецiалiт I категорiї – 1;
Архiварiус – 3.
5,0
 
 
4 Управлiння мiстобудування та архiтектури :
Начальник управлiння, головний архiтектор – 1;
Заступник начальника управлiння,головного архiтектора – 1;
Головний спецiалiст – 1;
Спецiалiст I категорiї – 1;
Старший iнспектор – 1
Служба мiстобудiвного кадастру управлiння мiстобудування та архiтектури:
Начальник Служби мiстобудiвного кадастру – 1;
Головний спецiалiст Служби мiстобудiвного кадастру – 1.
7,0
 
 
5 Вiддiл молодi та спорту:
Начальник вiддiлу – 1;
Спецiалiст I категорiї – 2.
 
3,0
 
 
6 Управлiння житлово-комунального господарства:
Начальник управлiння – 1;
Заступник начальника управлiння – 1;
Головний спецiалiст – 2;
Спецiалiст I категорiї – 3;
Головний спецiалiст iнспекцiї з благоустрою м.Червонограда – 1;
Вiдповiдальний черговий – 5;
Iнспектор з паркування – 2.
Відділ інспекції з паркування:
Начальник відділу -1;
Спеціаліст І категорії-2.
18,0
 
 
7 Вiддiл економiки:
Начальник вiддiлу – 1;
Заступник начальника вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 3;
Спецiалiст I категорiї – 2;
7,0
 
 
8 Вiддiл у справах дiтей :
Начальник вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 1;
Спецiалiст I категорiї – 2;
4,0
 
 
9 Вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй, оборонної та мобiлiзацiйної роботи:
Начальник вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 1;
Спецiалiст I категорiї – 1.
3,0
 
 
10 Центр надання адмiнiстративних послуг:
Начальник центру – 1;
Адмiнiстратор –5.
Державний реєстратор прав на нерухоме майно – 3;
Державний реєстратор юридичних особ та фiзичних осiб-пiдприємцiв – 3.
12,0
 
11 Вiддiл реєстрацiї:
Начальник вiддiлу – 1;
Спецiалiст I категорiї – 1;
Старший iнспектор – 2;
Iнспектор – 3
7,0
 
 
12 Вiддiл земельних вiдносин:
Начальник вiддiлу – 1;
Заступник начальника вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 2;
Провiдний спецiалiст – 1;
Спецiалiст I категорiї – 4.
Спецiалiст – 1
10,0
 
 
13 Вiддiл iнформацiйної полiтики:
    Начальник вiддiлу- 1;
    Старший iнспектор – 1;
    Інспектор – 1.
3
  ВСЬОГО 144,0
 
 
14 Відділ охорони здоров’я :
Начальник відділу – 1;
Головний спеціаліст,бухгалтер – 1;
Спецiалiст I категорiї – 1.
3,0
 
 
15 Фiнансове управлiння :
Начальник фiнансового управлiння – 1;
Заступник начальника управлiння – 1;
Провiдний спецiалiст – 1;
Бюджетний вiддiл:
Начальник вiддiлу – 1;
Заступник начальника вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 2;
Спецiалiст I категорiї – 1;
Вiддiл облiку та звiтностi:
Начальник вiддiлу-головний бухгалтер – 1;
Заступник начальника вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 1;
Вiддiл доходiв:
Начальник вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 1;
Спецiалiст I категорiї – 2;
Прибиральник службових примiщень – 1;
Водiй легкового автомобiля – 1.
17,0
 
 
16 Вiддiл освiти:
Начальник вiддiлу – 1;
Заступник начальника вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст з питань виховної роботи та позашкiльної освiти – 1;
Спецiалiст I категорiї з дошкiльного виховання – 1;
Спецiалiст I категорiї з питань загальної середньої освiти – 1;
Спецiалiст I категорiї по роботi з педагогiчними кадрами – 1;
Секретар керiвника – 1.
7,0
17 Вiддiл культури :
Начальник вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 1;
Спецiалiст I категорiї – 1;
Секретар керiвника – 1.
4,0
 
 
18 Управлiння працi та соцiального захисту населення:
Начальник управлiння – 1;
Заступник начальника управлiння – 2;
Вiддiл по роботi з персоналом:
Начальник вiддiлу -1;
Спецiалiст I категорiї – 2;
Прибиральник службових примiщень – 2;
Сектор державних соцiальних iнспекторiв:
Головний державний соцiальний iнспектор – 1:
Державний соцiальний iнспектор – 2;
Вiддiл грошових виплат та компенсацiй:
Начальник вiддiлу – 1;
Сектор прийому громадян:
Головний спецiалiст – 1;
Спецiалiст I категорiї – 4;
Спецiалiст II категорiї – 2;
Сектор прийняття рiшення:
Головний спецiалiст – 3;
Спецiалiст I категорiї – 5;
Вiддiл обслуговування осiб з iнвалiднiстю, ветеранiв та контролю за призначенням пенсiй:
Начальник вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 2;
Спецiалiст I категорiї – 2;
Спецiалiст II категорiї – 1;
Вiддiл з питань працi, сiмейної полiтики та постраждалих в наслiдок аварiї на ЧАЕС:
Начальник вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 2;
Спецiалiст I категорiї – 2;
Вiддiл бухгалтерського облiку:
Начальник вiддiлу-головний бухгалтер -1;
Заступник начальника вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 1;
Спецiалiст I категорiї – 2;
Сектор з виплати допомог та компенсацiй:
Головний спецiалiст – 1;
Провiдний спецiалiст – 1;
Спецiалiст I категорiї – 1;
Вiддiл персонiфiкованого облiку пiльгових категорiй населення:
Начальник вiддiлу – 1;
Головний спецiалiст – 1;
Спецiалiст I категорiї – 4;
Сектор з автоматизованої обробки iнформацiї:
Завiдувач сектору – 1;
Головний спецiалiст -1;
54,0
 
 
 
19 Вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй:
Начальник вiддiлу – 1;
Заступник начальника – 1;
Головний спецiалiст-бухгалтер – 1;
Головний спецiалiст з технiчного нагляду – 1;
Спецiалiст I категорiї – 2.
Старший iнспектор - 1
7,0
 
 
   
РАЗОМ
 
236,0
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ

1 13Р4_положення Внесення змін в структуру 09 11 2021.pdf Переглянути