ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

08.11.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 13М3
Про розгляд клопотання ФОП Дошака Романа Зеноновича в м. Соснівка


ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
тринадцята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
     
­_______________ м.Червоноград ____
     
     
 


Про розгляд клопотання ФОП Дошака
Романа Зеноновича в м. Соснівка
 
Розглянувши клопотання фізичної особи підприємця Дошака Романа Зеноновича про внесення змін у вид використання земельної ділянки, яку він орендує, враховуючи поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним Кодексом України, Законом України «Про Державний земельний кадастр» вiд 07.07.2011 №3613-VI, Податковим Кодексом України вiд 02.12.2010 № 2755-VI, Законом України вiд 02.10.2003              № 1211–IV "Про внесення змiн до Закону України "Про оренду землi" та вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада
 
В И Р I Ш И Л А :
 
1. Внести зміни в Договір оренди землі від 02.03.2015  № 4611870400003 на земельну ділянку площею 0,0026 га, кадастровий номер 4611870400:01:005:0001, в місті Соснівка на вулиці Галицька, 6 а-1, яку орендує  фізична особа підприємець Дошак Роман Зенонович, в частині виду використання з «для обслуговування кіоску» на «для будівництва та обслуговування магазину», (код КВЦПЗД – 03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі).
2. Фізичній особі-підприємцю Дошаку Роману Зеноновичу укласти додаткову угоду до Договору оренди земельної ділянки про внесені зміни в вид використання.
3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.І.
 
 
 
  Мiський голова                                                      Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ