ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

14.01.2022

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 15М44
Про включення до переліку земельних ділянок, право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами, та продаж права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) в м. Червонограді на вул. Корольова, кадастровий номер земельної ділянки 4611800000:02:002:0085


ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
п’ятнадцята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
 

 
______________ м. Червоноград                     № _____
     

Про включення до переліку земельних ділянок, право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами, та продаж права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі
електронного аукціону) в м. Червонограді
на вул. Корольова, кадастровий номер земельної ділянки 4611800000:02:002:0085
 
Взявши до уваги рішення Червоноградської міської ради від 19.09.2019 №1392 «Про підготовку лоту для проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки для здійснення підприємницької діяльності (вулиця Корольова)» та рішення Червоноградської міської ради від 24.06.2021 № 559 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та про включення в перелік земельної ділянки для продажу права її оренди на земельному аукціоні в                                 м. Червоноград на вул. Корольова» щодо продажу права оренди земельної ділянки, з метою забезпечення ефективного використання земель, залучення додаткових коштів у місцевий бюджет для реалізації програм соціально-економічного розвитку, враховуючи поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись ст.ст.12, 127, 128, 135-139 Земельного кодексу України та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Червоноградська міська рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Включити до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) окремими лотами земельну ділянку площею 0,7026 га; категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури; (КВЦПЗД 02.10), яка розташована в                        м. Червонограді на вул. Корольова,
кадастровий номер земельної ділянки: 4611800000:02:002:0085.
2. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,7026 га; категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури; (КВЦПЗД 02.10), яка розташована в                       м. Червонограді на вул. Корольова, кадастровий номер земельної ділянки: 4611800000:02:002:0085 на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону).
3. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки _________, що становить ___________________.
4. Встановити термін оренди на земельну ділянку 10 років.
5. Торги провести в порядку визначеному ст.135-139 Земельного кодексу України.
6. Уповноважити Червоноградського міського голову або іншу уповноважену особу за дорученням від імені Організатора укласти угоду з електронним майданчиком.
7. Опублікувати в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 ЗКУ.
8. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону визначити у межах термінів, визначених ч. 6 ст.137 Земельного кодексу України.
9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі електронного аукціону на виконання  ч.24 ст.137 ЗКУ відшкодувати витрати, здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів в сумі 40692,89 грн. (сорок тисяч шістсот дев’яносто            дві грн., 89 коп.) та електронному майданчику згідно виставлених рахунків.
10. Уповноважити Червоноградського міського голову або іншу уповноважену особу за дорученням від імені Організатора підписати протокол про результати торгів, договір оренди земельної ділянки, право на яку виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону.
11. Затвердити проект договору оренди землі, згідно з додатком.
12. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.).
 
 
        Мiський голова                                                        Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ