ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

15.01.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 0505
Про затвердження актiв приймання-передачi об’єктiв, земельних дiлянок та майна закладiв освiти iз спiльної територiальної власностi територiальних громад сiл, селища, мiст Сокальського району у комунальну власнiсть Червоноградської мiської ради

 
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львiвської областi
пята сесiя восьмого скликання
Р I Ш Е Н Н Я
 

 
____________    м.Червоноград №________
     
     
Про затвердження актiв прийман-
ня-передачi обєктiв, земельних дiлянок та майна закладiв освiти
iз спiльної територiальної власно-
стi територiальних громад сiл, селища, мiст Сокальського райо-
ну у комунальну власнiсть
Червоноградської мiської ради
 
   
 
Вiдповiдно до Закону України вiд 17.11.2020 № 1009 –IX «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо впорядкування окремих питань органiзацiї та дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування i районних державних адмiнiстрацiй», п.1 ст. 26, п.4, п.8 ст.60 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», Закону України «Про передачу об’єктiв права державної та комунальної власностi», рiшення Червоноградської районної ради Львiвської областi 15.12.2020 року № 13 «Про реорганiзацiю Сокальської районної ради Львiвської областi, Радехiвської районної ради Львiвської областi шляхом злиття у Червоноградську районну раду Львiвської областi»,  рiшення Червоноградської районної ради Львiвської областi вiд 29.12.2020 року № 33, рiшення Червоноградської мiської ради вiд 29.12.2020 року № 87, з метою ефективного впровадження реформи децентралiзацiї влади, Червоноградська мiська рада 
 
ВИРIШИЛА:
            1.Затвердити акти приймання-передачi, що додаються:
1.1.Острiвського навчально-виховного комплексу «Загальноосвiтня школа I-III ступенiв-дитячий садок» Сокальської районної ради Львiвської областi (код ЄДРПОУ 23946808, мiсцезнаходження: Львiвська обл., Сокальський район, с. Острiв) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi, якi закрiпленi за цiєю юридичною особою у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
           1.2.Сiлецької загальноосвiтньої школу I-III ст. iменi Iвана Климiва-Легенди Сокальської районної ради Львiвської областi (код ЄДРПОУ 23947216, мiсцезнаходження с. Сiлець, присiлок Копанi вул. Нова, 1) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi, якi закрiпленi за цiєю юридичною особою у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
            1.3.Закладу загальної середньої освiти I-III ступенiв Соснiвський лiцей №1 Сокальської районної ради Львiвської областi (код ЄДРПОУ 22346756, мiсцезнаходження: Львiвська обл., Сокальський район, м.Соснiвка, вул.Шептицького, 2) згiдно правовстановлюючих документiв не нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi, якi закрiпленi за цiєю юридичною особою у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
             1.4.Закладу загальної середньої освiти I-III ступенiв Соснiвський лiцей №2 Сокальської районної ради Львiвської областi (код ЄДРПОУ 22405625, мiсцезнаходження: Львiвська обл., Сокальський район, м. Соснiвка вул. Галицька, 3) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi, якi закрiпленi за цiєю юридичною особою у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
             1.5.Закладу загальної середньої освiти I-III ступенiв Соснiвський лiцей № 3 Сокальської районної ради Львiвської областi (код ЄДРПОУ 25242833, мiсцезнаходження:Львiвська обл., Сокальський район, м. Соснiвка вул. Театральна, 14а) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi, якi закрiпленi за цiєю юридичною особою у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
             1.6.Борятинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв –дитячий садок» Сокальської районної ради Львiвської областi (код ЄДРПОУ 37262862, мiсцезнаходження:Львiвська обл. Сокальський район, с.Борятин) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi, якi закрiпленi за цiєю юридичною особою у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
             1.7.Волсвинської загальноосвiтьої школи I-II ступенiв Сокальської районної ради Львiвської областi (код ЄДРПОУ 23947274, мiсцезнаходження: Львiвска обл., Сокальський район,  с.Волсвин, вул.Центральна 7) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi, якi закрiпленi за цiєю юридичною особою у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
             1.8.Межирiчанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв – дитячий садок» Сокальської районної ради Львiвської областi (код ЄДРПОУ 23947050, мiсцезнаходження:Львiвська обл., Сокальський район,  с. Межирiччя ) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi, якi закрiпленi за цiєю юридичною особою у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
             1.9.Будинку дитячої та юнацької творчостi м.Соснiвки (код ЄДРПОУ 22404123, мiсцезнаходження:Львiвська обл., м.Соснiвка, вул.Галицька,3а) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi, якi закрiпленi за цiєю юридичною особою у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
           2. Змiнити назву закладiв:
2.1.Острiвський навчально-виховний комплекс «Загальноосвiтня школа I-III ступенiв-дитячий садок» Сокальської районної ради Львiвської областi на Острiвський навчально-виховний комплекс «Загальноосвiтня школа I-III ступенiв-дитячий садок» Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
           2.2.Сiлецька загальноосвiтня школа I-III ст. iменi Iвана Климiва-Легенди Сокальської районної ради Львiвської областi на Сiлецька загальноосвiтня школа I-III ст. iменi Iвана Климiва-Легенди Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
            2.3.Заклад загальної середньої освiти I-III ступенiв Соснiвський лiцей №1 Сокальської районної ради Львiвської областi на Соснiвську загальноосвiтню школу I-III ступенiв № 7 Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             2.4.Заклад загальної середньої освiти I-III ступенiв Соснiвський лiцей №2 Сокальської районної ради Львiвської областi на Соснiвську загальноосвiтню школу I-III ступенiв № 14 Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             2.5.Заклад загальної середньої освiти I-III ступенiв Соснiвський лiцей № 3 Сокальської районної ради Львiвської областi на Соснiвський навчально-виховний комплекс № 13 Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             2.6.Борятинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв –дитячий садок» Сокальської районної ради Львiвської областi на Борятинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв –дитячий садок» Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             2.7.Волсвинська загальноосвiтня школа I-II ступенiв Сокальської районної ради Львiвської областi на Волсвинська загальноосвiтня школа I-II ступенiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             2.8.Межирiчанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв – дитячий садок» Сокальської районної ради Львiвської областi на Межирiчанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв – дитячий садок» Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             2.9.Будинок дитячої та юнацької творчостi м.Соснiвки на Будинок дитячої та юнацької творчостi м.Соснiвки Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             3. Затвердити нову редакцiю Статутiв, що додаються:
  3.1. Острiвського навчально-виховного комплексу «Загальноосвiтня школа I-III ступенiв-дитячий садок» Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             3.2.Сiлецької загальноосвiтньої школа I-III ст. iменi Iвана Климiва-Легенди Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
             3.3.Соснiвської загальноосвiтньої школу I-III ступенiв № 7 Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             3.4.Соснiвської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 14 Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             3.5.Соснiвського навчально-виховного комплекс № 13 Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             3.6. Борятинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв –дитячий садок» Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             3.7.Волсвинської загальноосвiтньої школи I-II ступенiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             3.8.Межирiчанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв – дитячий садок» Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             3.9.Будинку дитячої та юнацької творчостi м.Соснiвки Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             4. Передати на баланс вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради:
  4.1. Острiвський навчально-виховний комплекс «Загальноосвiтня школа I-III ступенiв-дитячий садок» Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             4.2.Сiлецьку загальноосвiтню школа I-III ст. iменi Iвана Климiва-Легенди Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
             4.3.Соснiвську загальноосвiтню школу I-III ступенiв № 7 Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             4.4.Соснiвську загальноосвiтню школу I-III ступенiв № 14 Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             4.5.Соснiвський навчально-виховний комплекс № 13 Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             4.6. Борятинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв –дитячий садок» Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             4.7.Волсвинську загальноосвiтню школу I-II ступенiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             4.8.Межирiчанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв – дитячий садок» Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             4.9.Будинок дитячої та юнацької творчостi м.Соснiвки Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
  5.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсю з питань охорони здоров’я, працi та соцiальної полiтики, освiти, культури, духовного вiдродження, сiм’ї, молодi та спорту ( Кудрик I.I.).
 
 
Мiський голова                                                         Андрiй  ЗАЛIВСЬКИЙ