ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

15.01.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 0605
Про затвердження актiв приймання-передачi об’єктiв  та майна закладiв культури iз спiльної комунальної  власностi територiальних громад сiл, селища, мiст Сокальського району у комунальну власнiсть Червоноградської мiської ради


ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львiвської областi
пята сесiя восьмого скликання
Р I Ш Е Н Н Я
 

 
____________    м.Червоноград №________
     
 
 
   
Про затвердження актiв приймання-передачi обєктiв
 та майна закладiв культури
iз спiльної комунальної  власностi територiальних громад сiл, селища, мiст
Сокальського району у комунальну власнiсть
Червоноградської мiської ради
 
   

        

Вiдповiдно до Закону України вiд 17.11.2020 № 1009 –IX «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо впорядкування окремих питань органiзацiї та дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування i районних державних адмiнiстрацiй», п.1 ст. 26, п.4, п.8 ст.60 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», Закону України «Про передачу об’єктiв права державної та комунальної власностi», рiшення Червоноградської районної ради Львiвської областi 15.12.2020 року № 13 «Про реорганiзацiю Сокальської районної ради Львiвської областi, Радехiвської районної ради Львiвської областi шляхом злиття у Червоноградську районну раду Львiвської областi»,  рiшення Червоноградської районної ради Львiвської областi вiд 29.12.2020 року № 33, рiшення Червоноградської мiської ради вiд 29.12.2020 року № 84, рiшення Червоноградської мiської ради вiд 29.12.2020 року №85, з метою ефективного впровадження реформи децентралiзацiї влади, Червоноградська мiська рада 

ВИРIШИЛА:

    1.Затвердити акти приймання-передачi, що додаються:
    1.1.Бiблiотеки–фiлiї с.Борятин Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи (мiсцезнаходження: Львiвська обл., Сокальський район, с.Борятин, вул.Зелена, 41) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi, у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
    1.2.Бiблiотеки – фiлiї с.Волсвин Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи (мiсцезнаходження: Львiвська обл., Сокальський район, с.Волсвин, вул.Мишуги,4) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
    1.3.Бiблiотеки –фiлiї с.Добрячин Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи (мiсцезнаходження: Львiвська обл., Сокальський район, с.Добрячин, вул.Сокальська, 1) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
    1.4.Бiблiотеки – фiлiї с.Межирiччя Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи (мiсцезнаходження: Львiвська обл., Сокальський район, с.Межирiччя, вул. Центральна, 48) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
    1.5.Бiблiотеки – фiлiї с.Острiв Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи (мiсцезнаходження: Львiвська обл., Сокальський район, с.Острiв, вул.Франка, 19) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
    1.6.Бiблiотеки – фiлiї с. Сiлець № 1 Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи (мiсцезнаходження: Львiвська обл., Сокальський район, с.Сiлець, вул.Заболотня, 274) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
   1.7.Бiблiотеки – фiлiї с.Сiлець № 2 Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи (мiсцезнаходження: Львiвська обл., Сокальський район, с.Сiлець, вул.Заболотня, 288) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
   1.8.Бiблiотеки – фiлiї м.Соснiвка Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи (мiсцезнаходження: Львiвська обл., Сокальський район, м.Соснiвка, вул.Галицька, 7а) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
   1.9.Соснiвської дитячої музичної школи Сокальської районної ради Львiвської областi (код ЄДРПОУ 22404985, мiсцезнаходження: Львiвська обл., м.Соснiвка, вул. Галицька,3а) згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi, якi закрiпленi за цiєю юридичною особою у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
    2. Змiнити назву закладiв:
    2.1.Бiблiотеку–фiлiю с.Борятин Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи на бiблiотеку–фiлiю с.Борятин Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
      2.2.Бiблiотеку–фiлiю с.Волсвин Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи на бiблiотеку–фiлiю с.Волсвин Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
     2.3.Бiблiотеку –фiлiю с.Добрячин Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи на бiблiотеку–фiлiю с.Добрячин Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
      2.4.Бiблiотеку – фiлiю с.Межирiччя Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи на бiблiотеку–фiлiю с.Межирiччя Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
      2.5.Бiблiотеку – фiлiю с.Острiв Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи на бiблiотеку–фiлiю с.Острiв Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
     2.6.Бiблiотеку – фiлiю с. Сiлець № 1 Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи на бiблiотеку–фiлiю с.Сiлець №1 Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
     2.7.Бiблiотеку – фiлiю с.Сiлець № 2 Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи на бiблiотеку–фiлiю с.Сiлець №2 Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
     2.8.Бiблiотеку – фiлiю м.Соснiвка Сокальської районної централiзованої бiблiотечної системи на бiблiотеку–фiлiю м.Соснiвка Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
     2.9.Соснiвську дитячу музичну школу Сокальської районної ради Львiвської областi на Соснiвську дитячу музичну школу Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
     3. Затвердити нову редакцiю Статуту  Соснiвської дитячої музичної школи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi, що додається.
     4. Передати на баланс вiддiлу культури Червоноградської мiської ради:
    4.1.Бiблiотеку–фiлiю с.Борятин Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
    4.2.Бiблiотеку–фiлiю с.Волсвин Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
    4.3.Бiблiотеку–фiлiю с.Добрячин Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
     4.4.Бiблiотеку–фiлiю с.Межирiччя Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
     4.5.Бiблiотеку–фiлiю с.Острiв Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
     4.6.Бiблiотеку–фiлiю с.Сiлець №1 Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
     4.7.Бiблiотеку–фiлiю с.Сiлець №2 Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
     4.8.Бiблiотеку–фiлiю м.Соснiвка Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
     4.9. Соснiвську дитячу музичну школу Червоноградської мiської  ради Львiвської областi.
     5. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсю з питань охорони здоров’я, працi та соцiальної полiтики, освiти, культури, духовного вiдродження, сiм’ї, молодi та спорту ( Кудрик I.I.).
 

 
 
Мiський голова                                                         Андрiй  ЗАЛIВСЬКИЙ