ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

15.01.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2205
Про пiдтвердження факту перебування в комунальнiй власностi Червоноградської територiальної громади об’єкта нерухомого майна, нежитлової будiвлi хiрургiчного корпусу

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львiвської областi
п'ята сесiя восьмого скликання
Р I Ш Е Н Н Я
 

 
____________    м.Червоноград №__
     
     
Про пiдтвердження факту перебування в комунальнiй власностi Червоноградської територiальної громади об’єкта нерухомого майна, нежитлової будiвлi
хiрургiчного корпусу
 
   
  Вiдповiдно до ст. 26, ст. 60 Закону України „Про мiсцеве самоврядування в Українi”,  Закону України  «Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи лист керiвника комунального пiдприємства «Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради» вiд 29.12.2020р. №7950, довiдки: директора комунального пiдприємства Львiвської обласної ради «Червоноградське мiжмiське бюро технiчної iнвентаризацiї» вiд 04.01.2021р. та начальника регiонального вiддiлення фонду державного майна України у Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях вiд …….2021р., з метою проведення державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, Червоноградська мiська рада
       
 
В И Р I Ш И Л А: 
 
  1. Пiдтвердити факт перебування в комунальнiй власностi Червоноградської територiальної громади об’єкта нерухомого майна, нежитлової будiвлi хiрургiчного корпусу загальною площею 9017,6кв.м, що знаходиться за адресою: м.Червоноград, вул. Iвасюка,2.
  2. Державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно провести реєстрацiю вищевказаного об’єкта.
  3. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї (Василишина П.С.) та заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.I.
 
Мiський голова    Андрiй ЗАЛIВСЬКИЙ