ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

15.01.2021

ЗАПРОПОНОВАНІ ПОПРАВКИ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 7605-21
Про затвердження проектів землеустрою в с. Сілець

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
пята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
____________ м.Червоноград №________

Про затвердження проектів землеустрою

в с. Сілець

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в селі Сілець, враховуючи подані постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України вiд 07.07.2011 № 3613-УI «Про Державний земельний кадастр», вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада

В И Р I Ш И Л А :

 1. Відмовити громадянину Сиваничу Богдану Івановичу в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,7157 га
  для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ – 01.03 для ведення особистого селянського господарства) в селі Сілець, присілок Насалі у зв’язку невідповідністю місця розташування земельної ділянки Генеральному плану села Сілець.
  Кадастровий номер земельної ділянки 4624886600:19:012:0064.
 2. Відмовити громадянці Побережник Тетяні Олегівні в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2453 га для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ – 01.03 для ведення особистого селянського господарства) в селі Сілець, присілок Дженджерівка у зв’язку невідповідністю місця розташування земельної ділянки Генеральному плану села Сілець.
  Кадастровий номер земельної ділянки 4624886600:19:004:0174.
 3. Відмовити громадянину Єлуніну Петру Миколайовичу в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1812 га
  для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ – 01.03 для ведення особистого селянського господарства) в селі Сілець, присілок Бірок у зв’язку невідповідністю місця розташування земельної ділянки Генеральному плану села Сілець.
  Кадастровий номер земельної ділянки 4624886600:19:010:0049.
 4. Відмовити громадянці Затхей Ользі Богданівні в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3364 га для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ – 01.03 для ведення особистого селянського господарства) в селі Сілець, присілок Солтиси у зв’язку невідповідністю місця розташування земельної ділянки Генеральному плану села Сілець.
  Кадастровий номер земельної ділянки 4624886600:19:017:0140.
 5. Відмовити громадянину Гавалко Андрію Павловичу в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0726 га
  для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ – 01.03 для ведення особистого селянського господарства) в селі Сілець, присілок Солтиси у зв’язку невідповідністю місця розташування земельної ділянки Генеральному плану села Сілець.
  Кадастровий номер земельної ділянки 4624886600:19:017:0138.
 6. Відмовити громадянину Михалюку Григорію Луковичу в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1257 га
  для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ – 01.03 для ведення особистого селянського господарства) в селі Сілець, присілок Бірок у зв’язку невідповідністю місця розташування земельної ділянки Генеральному плану села Сілець.
  Кадастровий номер земельної ділянки 4624886600:19:010:0050.
 7. Відмовити громадянці Пелех Оксані Павлівні в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3307 га для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ – 01.03 для ведення особистого селянського господарства) в селі Сілець, присілок Підрочин у зв’язку невідповідністю місця розташування земельної ділянки Генеральному плану села Сілець.
  Кадастровий номер земельної ділянки 4624886600:19:014:0055.
 8. Відмовити громадянці Боянецькій Марії Кузьмівні в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1354 га для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ – 01.03 для ведення особистого селянського господарства) в селі Сілець, присілок Солтиси у зв’язку невідповідністю місця розташування земельної ділянки Генеральному плану села Сілець.
  Кадастровий номер земельної ділянки 4624886600:02:000:0044.
 9. Відмовити громадянці Андрусейко Оксані Володимирівні в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4695 га для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ – 01.03 для ведення особистого селянського господарства) в селі Сілець, присілок Підрочин у зв’язку невідповідністю місця розташування земельної ділянки Генеральному плану села Сілець.
  Кадастровий номер земельної ділянки 4624886600:19:016:0080.
 10. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.І.

Мiський голова Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

додаток 1

до рiшення Червоноградської мiської ради

від __________№ ______

Перелiк

земельних дiлянок, якi передаються у власнiсть громадянам для будiвництва i обслуговування жилого будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ – 02.01) в с.Сілець.


з/п
Прiзвище, iм’я, по-батьковi, адреса проживання. Мiсцезнаходження
земельної ділянки.
Кадастровий номер земельної ділянки.
Передається
у власнiсть,
га
1 Сенюта Анна Йосифівна.
прож. с.Сілець, присілок Копані, вул. І.Франка,6 (половина частки)
Іванчина Ольга Михайлівна
прож. с.Сілець, присілок Копані, вул.І.Франка,6 (половина частки)
с. Сілець,
присілок Копані,
вул. І.Франка, 6
4624886600:19:003:0163
0,1933
2 Пелех Ірина Павлівна,
прож. с.Сілець,
присілок Солтиси ,778.
с. Сілець,
присілок Солтиси ,778.
4624886600:19:017:0141
0,2500
3 Затхей Галина Дмитрівна ,
прож. с. Сілець ,
присілок Бірок .448.
с. Сілець,
присілок Бірок, 448
4624886600:19:010:0045
0,2500
4 Женчук Наталія Петрівна,
прож. с. Сілець ,
присілок Копані , вул. І.Франка, 2.
с. Сілець,
присілок Копані,
вул. І.Франка , 2.
4624886600:19:003:0145
0,2027
5 Іваневич Михайло Іванович,
прож. с. Сілець ,
присілок Гостинець, 87.
с. Сілець,
присілок Гостинець, 87.
4624886600:19:003:0145
0,2318
6 Побережник Ярослав Іванович,
прож. с. Сілець ,
присілок Копані ,
вул. І.Франка, 10.
с. Сілець,
присілок Копані,
вул. І.Франка ,10.
4624886600:19:003:0151
0,1938
7 Михалюк Григорій Лукович,
прож. с. Сілець ,
присілок Бірок ,427.
с. Сілець,
присілок Бірок ,427.
4624886600:19:010:0047
0,2500
8 Баглаєвич Василь Володимирович.
прож.с.Сілець, присілок Солтиси,772 (1/2 частки).
Чукас Тетяна Володимирівна
прож.м.Червоноград, вул. Корольова 8 /55 (1/2 частки)
с. Сілець,
присілок Солтиси ,772
4624886600:19:017:0135
0,2500
9 Ляховський Ігор Володимирович,
прож. с. Сілець ,
присілок
Заболотня, 326.
с. Сілець,
присілок Заболотня , 326.
4624886600:19:009:0044
0,2500
10 Скупа Анна-Надія Іванівна
прож. с. Сілець ,
присілок Підрочин, 596.
с. Сілець,
присілок Підрочин , 596.
4624886600:19:014:0053
0,2500
11 Побережник Тетяна Олегівна.
прож. с. Сілець , присілок Дженджерівка. 250.
с. Сілець,
присілок
Дженджерівка , 250.
4624886600:19:004:0175
0,2500

Секретар мiської ради Олександр ГРАСУЛОВ