ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

15.01.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 7705-22
Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в с.Сілець

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
пята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
м.Червоноград
_______________№___________

Про затвердження проектiв землеустрою

щодо вiдведення земельних дiлянок в с.Сілець

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок, враховуючи поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 07.07.2011 № 3613-УI «Про Державний земельний кадастр», вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада

В И Р I Ш И Л А :

  1. Затвердити громадянам проекти землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок, та передати їм у власнiсть земельні дiлянки для будiвництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) згідно додатку.

2. Громадянам забезпечити проведення державної реєстрацiї прав власностi на земельнi дiлянки згiдно даного рiшення у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.

3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.

Мiський голова Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

додаток

до рiшення Червоноградської мiської ради

вiд ___________ _______

Перелiк

земельних дiлянок, якi передаються у власнiсть громадянам для будiвництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Сілець.


з/п
Прiзвище, iм’я, по-батьковi, адреса проживання. Мiсцезнаходження
земельної ділянки.
Кадастровий номер земельної ділянки.
Передається у власнiсть,
га
1 Сковрон Мар’яна Богданівна
прож. с.Сілець, присілок Копані,
вул. Миру,2.
с.Сілець, присілок Копані,
вул. Молодіжна, 16
4624886600:19:003:0146
0,1224
2 Якимів Тарас Васильович
прож. с.Сілець, присілок Копані,
вул. Сонячна, 1.
с.Сілець, присілок Копані,
вул. Садова, 2.
4624886600:19:003:0155
0,1273
3 Фіяла Олег Володимирович
прож. с.Сілець, присілок Гостинець, 90а
.
с.Сілець, присілок Копані,
вул. Львівська,11.
4624886600:19:003:0154
0,1268
4 Затхей Володимир Васильович
прож. с.Сілець, присілок Копані,
вул. Українська, 7.
с.Сілець, присілок Копані,
вул. Садова, 10.
4624886600:19:003:0160
0,1226
5 Висоцький Роман Євгенович
прож. с.Сілець, присілок Копані,
вул. С.Бандери , 10.
с.Сілець, присілок Копані,
вул. Молодіжна, 9.
4624886600:19:003:0159
0,1227
6 Легка Наталія Василівна
прож. м. Соснівка, вул. Львівська 41/9
с.Сілець, присілок Копані,
вул. Садова ,4.
4624886600:19:003:0152
0,1226
7 Окопна Марія Михайлівна
прож. с.Сілець, присілок Вільшина, 827.
с.Сілець, присілок Копані,
вул. Молодіжна,7.
4624886600:19:003:0158
0,1227
8 Курка Ганна Василівна
прож. м. Соснівка,
вул. Кривоноса 5/10
с.Сілець, присілок Копані,
вул. Молодіжна, 1.
4624886600:19:003:0157
0,1227
9 Сафонова Світлана Василівна
прож. с.Сілець, присілок Копані,
вул. І.Франка, 4.
с.Сілець, присілок Копані,
вул. Львівська, 9.
4624886600:19:003:0162
0,1273
10 Лазорик Ольга Михайлівна
прож. с.Сілець, присілок Солтиси, 807.
с.Сілець, присілок Копані,
вул. Молодіжна, 5.
4624886600:19:003:0153
0,1227
11 Луцик В’ячеслав Єгорович
прож. с.Сілець, присілок Копані,
вул. Миру, 8.
с.Сілець, присілок Копані,
вул. Молодіжна, 11.
4624886600:19:003:0156
0,1231
12 Байор Володимир Петрович
прож. с.Сілець, присілок Копані,
вул. Українська, 17
с.Сілець, присілок Копані,
вул. Садова, 6.
4624886600:19:003:0161
0,1226
13 Байор Михайло Володимирович
прож. с.Сілець, присілок Копані,
вул. Українська, 17
с.Сілець, присілок Копані,
вул. Садова, 8.
4624886600:19:003:0167
0,1226
14 Пелех Олександр Степанович
прож. м.Червоноград,
вул. Чорновола 23/94
с.Сілець, присілок Копані,
вул. Садова, 12.
4624886600:19:003:0166
0,1250