ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

25.01.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 8005
Про змiну складу постiйних депутатських комiсiй мiської ради

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
Пятв сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____________      м.Червоноград №________
Про змiну складу постiйних
депутатських комiсiй мiської ради
 
У вiдповiдностi до п.2 частини 1 статтi 26 та статтi 47 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi»,  враховуючи Постанови Червоноградської міської територіальної виборчої комісії №83, №84 від 20.01.2021 р., заяви депутата Червоноградської мiської ради Подлецького Василя Івановича, Червоноградська мiська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Кузів Наталю Тарасівну вивести зi складу  постiйної депутатської комiсiї з питань торгiвлi i побутового обслуговування.
  2. Подлецького Василя Івановича ввести у склад постiйної депутатської комiсiї з питань торгiвлi i побутового обслуговування, як  секретаря комісії.
  3. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйної полiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та iнформацiї  (Майданович С. В.).
 
 
 
 
Міський голова  Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ