ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

00.00.0000

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 50-зе13
Про розгляд клопотання ТОВ «ОСТ-ВЕСТ ДРЕВ»

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
Львiвської областi
п’ятдесята сесiя сьомого скликання
Р I Ш Е Н Н Я
____________ м. Червоноград _______

Про розгляд клопотання

ТОВ «ОСТ-ВЕСТ ДРЕВ»

Розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСТ-ВЕСТ ДРЕВ» про надання в оренду земельної ділянки, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України «Про Державний земельний кадастр» вiд 07.07.2011 №3613-УI, вiд 02.10.2003 № 1211–IV "Про внесення змiн до Закону України "Про оренду землi", вiд 22.05.2003 р. № 858-IV "Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Податковим Кодексом України вiд 02.12.2010 № 2755-УI, рішенням Червоноградської міської ради від 25.06.2019 № 1277 «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території міста Червонограда», Червоноградська мiська рада

В И Р I Ш И Л А :

  1. У зв’язку із припиненням юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноконсалтинг», на підставі визнанням її банкрутом, згідно державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.04.2017 14191170018000584, з якою був укладений Договір оренди земельної ділянки від 01.04.2009 року та зареєстрований у Червоноградському міському відділі Львівської регіональної філії центру державного земельного кадастру у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі за №041044700004 від 06 січня 2010 року на земельну ділянку площею 1,4559 га, кадастровий номер 4611800000:01:006:0011, для обслуговування цеху по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки в м. Червонограді, на вул. Бічній Промисловій, 35 та необхідністю внесення змін до відомостей державного земельного кадастру, доручити Червоноградській міській раді, в особі першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балка Дмитра Ігоровича, забезпечити проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки та одночасне припинення цього права у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
  2. У зв’язку із припиненням юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноконсалтинг», на підставі визнанням її банкрутом, згідно державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.04.2017 14191170018000584, з якою був укладений Договір оренди земельної ділянки від 01.04.2009 року та зареєстрований у Червоноградському міському відділі Львівської регіональної філії центру державного земельного кадастру у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі за №041044700003 від 06 січня 2010 року на земельну ділянку площею 0,0366 га, кадастровий номер 4611800000:01:006:0012, для обслуговування цеху по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки в м. Червонограді, на вул. Бічній Промисловій, 35 та необхідністю внесення змін до відомостей державного земельного кадастру, доручити Червоноградській міській раді, в особі першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балка Дмитра Ігоровича, забезпечити проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки та одночасне припинення цього права у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
  3. Надати ТОВ «ОСТ-ВЕСТ ДРЕВ» на 10 років в оренду земельну ділянку комунальної власності площею 1,4559 га, кадастровий номер 4611800000:01:006:0011, на підставі набуття права власності на єдиний майновий комплекс – структурного підрозділу – цеху по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства Української державної компанії по реструктуризації підприємств вугільної промисловості «Укрвуглереструктуризація», згідно ДОГОВОРУ купівлі-продажу єдиного майнового комплексу – структурного підрозділу – цеху по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства Української державної компанії по реструктуризації підприємств вугільної промисловості «Укрвуглереструктуризація», що розташований за адресою: Львівська обл. м. Червоноград, вул. Бічна Промислова, 35 шляхом продажу на аукціоні в електронній формі за методом зниження ціни» від 28 квітня 2018 року, та ДОГОВОРУ про переведення зобов'язань Покупця за Договором купівлі-продажу від 27.04.2018 №08/18 єдиного майнового комплексу – структурного підрозділу – цеху по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства Української державної компанії по реструктуризації підприємств вугільної промисловості «Укравуглереструктуризація», Львівська обл. м. Червоноград, вул. Бічна Промислова, 25, укладеного між РВ ФДМУ по Львівській області та Адвокатським об’єднанням «Адвокатська компанія «УкрЗахідЮрСервіс» від 05.06.2019 року, посвідчених приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Юріяком М.І., змінивши вид використання земельної ділянки з «для обслуговування цеху по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки» (КВЦПЗ – 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробних, машинобудівної та іншої промисловості) на «для обслуговування підприємства по переробці деревини, виготовленню та реалізації меблів», (КВЦПЗ – 11.02 - Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробних, машинобудівної та іншої промисловості), в м.Червонограді на вул. Бічна Промислова, 35, встановивши річну орендну плату за земельну ділянку 6 % від її нормативної грошової оцінки.
  4. Земельну ділянку площею 0,0366 га, кадастровий номер 4611800000:01:006:0012, для обслуговування цеху по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки, (код КВЦПЗ - 11.02 - Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості передати до земель загального користування (проїзд), (код КВЦПЗ – 18.00 Землі загального користування).
  5. Доручити Червоноградській міській раді в особі першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балку Д.І., ТОВ «ОСТ-ВЕСТ ДРЕВ» забезпечити внесення змін до Державного земельного кадастру в частині уточнення виду використання земельної ділянки, вказаної в пункті 3. даного рішення.
  6. Доручити Червоноградській міській раді в особі першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балку Д.І., забезпечити внесення змін до Державного земельного кадастру в частині уточнення виду використання земельної ділянки та коду КВЦПЗ, вказаної в пункті 4. даного рішення.
  7. ТОВ «ОСТ-ВЕСТ ДРЕВ» виготовити новий кадастровий план земельної ділянки, виготовити, укласти і забезпечити реєстрацiю договору оренди земельної ділянки та до 26.06.2020 провести державну реєстрацiю права оренди на земельну дiлянку згiдно даного рiшення у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
  8. ТОВ «ОСТ-ВЕСТ ДРЕВ» в п’ятиденний термiн з дня державної реєстрацiї права оренди подати його копію в державну податкову iнспекцiю у місті Червонограді.
  9. Видатки за виготовлення нового кадастрового плану земельної ділянки, пiдготовку обмiнного файлу XML, оформлення та державну реєстрацiю Договору оренди та права оренди вiднести за рахунок орендаря земельної дiлянки.
  10. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Остапюк П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.І.

Мiський голова А. ЗАЛІВСЬКИЙ