Про передачу функцій замовника з реалізації проєкту «Будівництво підвищувальної насосної станції в смт. Гірник Львівської області» Департаменту розвитку та експлуатації житлово - комунального господарства

ДЕТАЛЬНІШЕ...
Прийнятий вцілому
 • з питань комунального господарства
 • 14.05.2020 12:24:34

Про делегування функцій замовника по об’єкту «Реконструкція будівлі колишнього шкірвендиспансеру під розміщення Червоноградського міського військового комісаріату по вул. Шевська, 36 в м. Червоноград Львівської області» вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

ДЕТАЛЬНІШЕ...
Прийнятий вцілому
 • з питань комунального господарства
 • 14.05.2020 12:23:09

Про створення постiйно дiючої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд систем централiзованого опалення та постачання гарячої води

ДЕТАЛЬНІШЕ...
Прийнятий вцілому
 • з питань комунального господарства
 • 14.05.2020 12:21:52

Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ТзОВ "ВМВ Холдiнг"

ДЕТАЛЬНІШЕ...
Прийнятий вцілому
 • з питань комунального господарства
 • 14.05.2020 12:18:33

Про надання згоди на безоплатну передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень у комунальну власнiсть територiальної громади м.Соснiвки в особi Соснiвської мiської ради мереж зовнiшнього освiтлення

ДЕТАЛЬНІШЕ...
Прийнятий вцілому
 • з питань комунального господарства
 • 14.05.2020 12:14:58

Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської рад

ДЕТАЛЬНІШЕ...
Прийнятий вцілому
 • з економічних питань,торгівлі та траспорту
 • 14.05.2020 12:13:33

Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2020 рiк

ДЕТАЛЬНІШЕ...
Прийнятий вцілому
 • з економічних питань,торгівлі та траспорту
 • 14.05.2020 12:12:21

Про встановлення вiдповiдальностi щодо усунення дискримiнацiйних вимог у тендернiй документацiї

ДЕТАЛЬНІШЕ...
Прийнятий вцілому
 • з економічних питань,торгівлі та траспорту
 • 14.05.2020 12:10:35

Про затвердження складу комiсiї з визначення громадських органiзаiй, громадських спiлок, яким буде надаватись фiнансова пiдтримка на реалiзацiю соцiально-культурних проектiв за рахунок бюджетних коштiв у 2020 роцi

ДЕТАЛЬНІШЕ...
Прийнятий вцілому
 • 14.05.2020 12:01:24

Про проведення конкурсу соцiально-культурних проектiв громадських органiзацiй та громадських спiлок на територiї Червоноградської мiської ради у 2020 роцi

ДЕТАЛЬНІШЕ...
Прийнятий вцілому
 • з питань освіти,медицини, культури, соціального захисту
 • 14.05.2020 11:57:59