ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

05.11.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 13М4
Про розгляд клопотання громадянина Грабінського Ігоря Мироновича в смт. Гірник

 
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
тринадцята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____________    м. Червоноград №___

Про розгляд клопотання громадянина
Грабінського Ігоря Мироновича
в смт. Гірник
 
Розглянувши клопотання громадянина Грабінського Ігоря Мироновича про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо поділу земельних ділянок, керуючись Земельним Кодексом України, Законом України «Про Державний земельний кадастр» вiд 07.07.2011 №3613-УI, Податковим Кодексом України вiд 02.12.2010 № 2755-УI, Законом України вiд 02.10.2003 № 1211–IV "Про внесення змiн до Закону України "Про оренду землi" та вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", рішенням Червоноградської міської ради від 25.06.2019  № 1277 «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території міста Червонограда», Червоноградська мiська рада
 
В И Р I Ш И Л А :
 
1. Затвердити технiчну документацiю iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки площею 0,1783 га (кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0026)  для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на                 вул. Грушевського,  24  на три земельнi дiлянки:
1) площею 0,0623 га, для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на                 вул. Грушевського,  24
кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0033;
2) площею 0,0512 га, для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на                 вул. Грушевського,  24
кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0034;
3)  площею 0,0648 га, для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на                вул. Грушевського,  24
кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0035.
2. Затвердити технiчну документацiю iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки площею 0,0920 га (кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0027) для реконструкції власної будівлі під два індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на      вул. Грушевського,  24 а  на дві земельнi дiлянки:
1) площею 0,0463 га, для реконструкції власної будівлі під два індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на      вул. Грушевського,  24 а
кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0036;
2) площею 0,0457 га, для реконструкції власної будівлі під два індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на      вул. Грушевського,  24 а
кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0037.
3. Затвердити технiчну документацiю iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки площею 0,1939 га (кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0028)  для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на                     вул. Грушевського,  26  на три земельнi дiлянки:
1)  площею 0,0661 га, для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на                   вул. Грушевського,  26
кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0038;
2) площею 0,0548 га, для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на                  вул. Грушевського,  26
кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0039.
3) площею 0,0730 га, для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на                    вул. Грушевського,  26
кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0040.
4. Затвердити технiчну документацiю iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки площею 0,2033 га (кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0025)  для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на                вул. Грушевського,  22  на три земельнi дiлянки:
1)  площею 0,0726 га, для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на                  вул. Грушевського,  22
кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0030;
2)  площею 0,0570 га, для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на                 вул. Грушевського,  22
кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0031;
3)  площею 0,0737 га, для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на                 вул. Грушевського,  22
кадастровий номер земельної ділянки - 4611845300:02:001:0032.
5. Встановити громадянину Грабінському Ігорю Мироновичу на утворенi пiсля подiлу земельнi дiлянки: площею 0,0623 га, кадастровий номер 4611845300:02:001:0033, площею 0,0512 га, кадастровий номер 4611845300:02:001:0034,  площею 0,0648 га кадастровий номер 4611845300:02:001:0035 для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на          вул. Грушевського,  22  рiчну орендну плату у розмiрi 1 % вiд їх нормативних грошових оцiнок. Орендну плату нараховувати з моменту реєстрацiї даних земельних дiлянок в державному реєстрi речових прав на нерухоме майно.
6. Встановити громадянину Грабінському Ігорю Мироновичу на утворенi пiсля подiлу земельнi дiлянки: площею 0,0463 га, кадастровий номер 4611845300:02:001:0036, площею 0,0457 га, кадастровий номер 4611845300:02:001:0037  для реконструкції власної будівлі під два індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на                  вул. Грушевського,  22  рiчну орендну плату у розмiрi 1 % вiд їх нормативних грошових оцiнок. Орендну плату нараховувати з моменту реєстрацiї даних земельних дiлянок в державному реєстрi речових прав на нерухоме майно.
7. Встановити громадянину Грабінському Ігорю Мироновичу на утворенi пiсля подiлу земельнi дiлянки: площею 0,0661 га, кадастровий номер 4611845300:02:001:0038, площею 0,0548 га, кадастровий номер 4611845300:02:001:0039,  площею 0,0730 га кадастровий номер 4611845300:02:001:0040 для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на                     вул. Грушевського,  22  рiчну орендну плату у розмiрi 1 % вiд їх нормативних грошових оцiнок. Орендну плату нараховувати з моменту реєстрацiї даних земельних дiлянок в державному реєстрi речових прав на нерухоме майно.
8. Встановити громадянину Грабінському Ігорю Мироновичу на утворенi пiсля подiлу земельнi дiлянки: площею 0,0726 га, кадастровий номер 4611845300:02:001:0030, площею 0,0570 га, кадастровий номер 4611845300:02:001:0031,  площею 0,0737 га кадастровий номер 4611845300:02:001:0032 для реконструкції власної будівлі під три індивідуальні житлові будинки (код КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в смт. Гірник, на      вул. Грушевського,  22  рiчну орендну плату у розмiрi 1 % вiд їх нормативних грошових оцiнок. Орендну плату нараховувати з моменту реєстрацiї даних земельних дiлянок в державному реєстрi речових прав на нерухоме майно.
9. Громадянину Грабінському Ігорю Мироновичу укласти додаткові угоди про поновлення договорів оренди землі та забезпечити державну реєстрацiю прав оренди земельних дiлянок у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
10. Громадянину Грабінському Ігорю Мироновичу в п’ятиденний термiн з дня державної реєстрацiї прав оренди земельних дiлянок подати копiї додаткових угод про поновлення договорiв оренди землі в державну податкову iнспекцiю у місті Червонограді.
11. Видатки за оформлення та державну реєстрацiю додатків до договорів оренди землі та прав оренди вiднести за рахунок орендаря земельних дiлянок.
12. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I
 
 
Мiський голова                                                                    Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ