ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

18.11.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 13М7
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки в м. Червонограді


ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
тринадцята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
     
___________                                   м. Червоноград  № _____          


Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки
в м. Червонограді
 
Розглянувши клопотання Головному управлінню Національної поліції у Львівській області про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрiй» та вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про мiсцеве самоврядування в Українi», Червоноградська мiська рада
 
В И Р I Ш И Л А :
 
1. Надати Головному управлінню Національної поліції у Львівській області дозвiл на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0075 га, на вулиці Мазепи в місті Червонограді, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗ – 02.03 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку), з метою забезпечення житлом працівників Головного управління Національної поліції у Львівській області, які несуть службу у Червоноградському відділі поліції, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Червоноградської міської ради.
2. Головному управлінню Національної поліції у Львівській області та розробнику документації із землеустрою забезпечити державну реєстрацію земельної ділянки в національній кадастровій системі. Розроблений та погоджений у встановленому порядку проект землеустрою щодо вiдведення земельної ділянки подати на затвердження Червоноградській міській раді.
3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.І.
 
 
 
Мiський голова                                                         Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ