ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

15.01.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1705
Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 «Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда»

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
Пята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____________    м.Червоноград №________
Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 «Про затвердження Положення
про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади
м. Червонограда»
  
  Керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Законом України "Про оренду державного та комунального майна", з метою приведення у вiдповiднiсть до чинного законодавства порядку передачi в оренду комунального майна територiальної громади м.Червонограда, враховуючи листи керiвникiв комунальних пiдприємств, Червоноградська мiська рада
 
В И Р I Ш И Л А:
 
1. Пункт 17 Методики розрахунку i порядок  використання  плати за оренду  майна, що  належить до  власностi територiальної громади мiста затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 «Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда» викласти у новій редакцiї:
 
«Плата за оренду комунального майна територiальної громади м.Червонограда спрямовується до мiського бюджету у повному розмiрi:
-  за цiлiснi майновi комплекси пiдприємств, їх структурних пiдроздiлiв;
- за майно, що не ввiйшло до статутного фонду господарського товариства, створеного в процесi приватизацiї;
- за нерухоме майно пiдприємств, органiзацiй, крiм КП «Червонограджи-тлокомунсервiс», КП «Червоноградтеплокомуненерго», КП «Червоноградводоканал», КП «Комунальник»,  КП СК «Шахтар», КП «Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради», КП «Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда» та КП «Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка» на перiод з 01.01.2021 року  по 31.12.2021 року.
 
Орендна плата спрямовується комунальним пiдприємствам, установам у повному розмiрi:
-   за окреме iндивiдуально визначене майно, крiм нерухомого;
        - за нерухоме майно бюджетних установ, лiкувальних некомерцiйних пiдприємств».
 
2. Рішення Червоноградської міської ради «Про внесення змiн до рішення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 «Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда» від 19.12.2019 року №1513, вважати таким, що втратило чиннiсть.
 
3. Орендодавцям врахувати пункт 1 цього рiшення в роботi при укладеннi (продовженнi, внесеннi змiн) до договорiв оренди комунального майна                            м. Червонограда.
 
4. Рiшення набирає чинностi з дня його прийняття.
 
5. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйнi депутатськi комiсiї  з питань бюджету (Остапюк П.П.), з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї (Василишин П.С.), з питань економiчного розвитку (iнвестицiї, промисловiсть, транспорт, зв'язок) (Лапець М.Р.), з питань торгiвлi i побутового обслуговування (Сімчук В.М.) та заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І.
                           
 
Мiський голова      Андрій  ЗАЛIВСЬКИЙ